Wniosek o warunki techniczne przyłącza- jak wypełnić?

Po ostatniej zmianie Prawa Wodnego, spółki wodno- kanalizacyjne wymagają podania szczegółowych parametrów przyłącza i jego trasy już na etapie składania wniosku o warunki techniczne. Co do tego jest potrzebne i jak wypełnić wniosek?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie tzw. mapy zasadniczej z lokalnego ośrodka geodezji (czyli danego starostwa powiatowego lub Łódzkiego Ośrodka Geodezji dla miasta Łodzi). Wniosek jest bardzo prosty- poniżej przedstawiamy wzór (na podstawie Łódzkiego Ośrodka Geodezji- dla innych urzędów jest identyczny), według którego należy go wypełnić i złożyć w urzędzie. Po opłaceniu mapy, czekamy na realizację zlecenia i odbieramy dokument.

Wniosek o warunki techniczne przyłącza
Wniosek o warunki techniczne przyłącza
Wniosek o warunki techniczne przyłącza
Wniosek o warunki techniczne przyłącza

Czyste wnioski można pobrać ze stron internetowych urzędów lub wypełnić na miejscu. Numer działki i obręb można znaleźć np. na Geoportalu Województwa Łódzkiego.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku o warunki techniczne (również dostępne na stronach spółek wod-kan lub na miejscu). Jedyną trudność może sprawić określenie ilości wód, odprowadzanych ścieków czy stężenia zanieczyszczeń. Poniżej podano typowe wartości dla domków jednorodzinnych oraz przykładowo wypełniony wniosek dla Spółki Wod-Kan Zgierz. W analogiczny sposób można wypełnić wnioski u innych gestorów sieci.

Ilości wód dla domu jednorodzinnego:

  • Qd = 0,51 m3/d
  • Qdśr= 0,36 m3/d
  • Qhmax= 0,05 m3/h

Pozostałe (cele ppoż czy technologiczne)- wykreślamy.

Ilości odprowadzanych ścieków dla domu jednorodzinnego można przyjąć takie, jak zapotrzebowanie na wodę (powyżej).

Typowe stężenia zanieczyszczeń:

  • BZT- 33 mgO2/l
  • ChZT- 46 mgO2/l
  • Zawiesina ogólna- 25 mgO2/l

Poniżej przedstawiono przykładowo wypełniony wniosek na przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej dla działki w Zgierzu. Oczywiście jeśli wnioskujemy o samo przyłącze wody lub samo przyłącze kanalizacji- wypełniamy tylko interesującą nas część.

Wniosek o warunki techniczne przyłącza wody kanalizacji zgierz łódź
Wniosek o warunki techniczne przyłącza wody kanalizacji zgierz łódź
Wniosek o warunki techniczne przyłącza wody kanalizacji zgierz łódź
Wniosek o warunki techniczne przyłącza wody kanalizacji zgierz łódź

Teraz przechodzimy do najtrudniejszej części wniosku: naszkicowania lokalizacji przyłącza wody/kanalizacji na mapie zasadniczej pobranej wcześniej ze starostwa. Zdecydowanie zalecamy wykonać szkic na kopii mapy! Pozwoli to na korekty, gdyby szkic wykonany został źle.

W przypadku wody sprawa jest dość prosta- wybieramy miejsce, w którym chcemy aby stanęła studnia wodomierzowa. Zalecamy wybrać jeden z narożników działki, 1,50m od jednej i drugiej granicy. W tym miejscu rysujemy niebieskie kółko, które ma symbolizować studnię wodomierzową. W drodze przy działce odnajdujemy wodociąg (przeważnie opisany symbolem “w” lub podobnym, np. “wB”, “wA”, “w-100” itp.) i pod kątem prostym do wodociągu- prowadzimy linię do studni wodomierzowej. Przykładowy szkic:

Wniosek o warunki techniczne przyłącza wody kanalizacji zgierz łódź
Wniosek o warunki techniczne przyłącza wody kanalizacji zgierz łódź

Jeśli chcemy, aby wodomierz był umieszczony w budynku- prosimy o kontakt. Nie zawsze jest to możliwe- pomieszczenie wodomierza musi być zlokalizowane od strony drogi (nie dalej niż 14 metrów), posiadać wpust podłogowy stale połączony z kanalizacją, wentylację i być ogrzewane. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

W przypadku kanalizacji sprawa jest nieco bardziej złożona. W pierwszej kolejności odnajdujemy sieć kanalizacji, przebiegającą w rejonie naszej działki. Jest ona oznaczona literkami “ks”, “k” lub “ko”. Uwaga: oznaczenie “kd” jest przypisane sieci kanalizacji deszczowej! Nie wolno podłączać do niej przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Mając zlokalizowaną sieć kanalizacji sanitarnej w drodze, patrzymy czy od głównej nitki w kierunku naszej działki nie jest poprowadzona kreska- tzw. sięgacz. Jest to kawałek zaślepionej rury, pozostawionej na etapie budowy do przyszłego podłączenia naszej działki. Kierunek sięgacza, czyli tej linii biegnącej w kierunku naszej działki, wskazuje nam gdzie możemy wstawić studnię kanalizacyjną. W tym celu rysujemy linię na przedłużeniu sięgacza do naszej działki i w odległości ok. 1,50m od granicy rysujemy kółko obrazujące przyszłą studnię rewizyjną na działce. Przykładowy rysunek przyłącza, będącego przedłużeniem sięgacza:

Wniosek o warunki techniczne przyłącza wody kanalizacji zgierz łódź
Wniosek o warunki techniczne przyłącza wody kanalizacji zgierz łódź

Gdy w kierunku naszej działki nie ma wyprowadzonego sięgacza, drugą opcją jest włączenie się w studnię kanalizacyjną w rejonie naszej działki. Pod kątem prostym w stosunku do sieci rysujemy linię od studni kanalizacyjnej do naszej działki i ok. 1,50m za granicą posesji- umieszczamy studnię kanalizacji.

Wniosek o warunki techniczne przyłącza wody kanalizacji zgierz łódź
Wniosek o warunki techniczne przyłącza wody kanalizacji zgierz łódź

Jeśli w okolicy naszej działki nie ma ani studni ani sięgacza w ulicy- przyłącze rysujemy identycznie jak wodociągowe. Odnajdujemy dogodne miejsce dla studni kanalizacji sanitarnej i pod kątem prostym prowadzimy linię bezpośrednio do sieci w ulicy. Włączenie nastąpi za pomocą trójnika lub opaski siodłowej.

Mając wniosek oraz mapkę ze szkicem, można składać wniosek do lokalnej spółki wod-kan. Przypominamy, że procedura dotyczy tylko przyłączy: wnioski na budowę sieci wod- kan są zupełnie inne- w celu pomocy przy uzyskiwaniu, prosimy o kontakt.

Uwaga: w przypadku podłączeń do sieci Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej, konieczne jest dodatkowe uzyskanie tzw. Informacji o stanie prawnym drogi. Dokument można otrzymać bezpłatnie, od ręki w Urzędzie Gminy Zgierz na wniosek składany w Biurze Obsługi Klienta.

Zdajemy sobie sprawę, że nie każde przyłącze jest takie samo- znaczenie mają uwarunkowania terenowe czy zagospodarowanie działki. W przypadku kłopotów ze szkicem lub wypełnieniem warunków technicznych, zapraszamy do kontaktu- konsultacje i pomoc przy wnioskach o warunki techniczne są bezpłatne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *