Operat wodnoprawny- kiedy jest konieczny?

Czy operaty wodnoprawne są konieczne przy każdym budynku? Od stycznia 2020 roku niektóre starostwa powiatowe wymagają operatu wodnoprawnego (pozwolenia wodnoprawnego) na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w powiecie zgierskim czy pabianickim.

Do tej pory operat był czymś “egzotycznym” dla inwestora- konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego trafiała się niezwykle rzadko. Miało to miejsce m.in. przy budowie urządzeń na rzekach czy stawach, przejściach pod rowami melioracyjnymi, budowie studni głębinowych, odprowadzaniu ścieków do rzek czy budowie domów na terenach zalewowych. W związku z ekologiczną polityką Unii Europejskiej i zmianami w Ustawie Prawo Wodne, od stycznia 2020 starostwa wymagają pozwoleń wodnoprawnych na przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Budowa przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków przy sprzyjających warunkach gruntowo- wodnych (grunt musi być przepuszczalny, np. piaski a lustro wód gruntowych powinno znajdować się max. 1,5m pod projektowanym dnem rozsączenia) jest inwestycją, która szybko się zwraca. Wielu inwestorów, budujących nowe domy, planuje jej budowę głównie ze względu na rzadszą konieczność opróżniania zbiornika.

Konieczność wykonania operatu wodnoprawnego i- co za tym idzie- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie powinna zrażać inwestorów i architektów do planowania budowy przydomowej oczyszczalni.

Operat wodnoprawny jest dokumentem opisującym działanie oczyszczalni, precyzującym jej lokalizację i określającym rodzaje ścieków odprowadzanych do gruntu. Do wykonania operatu wodnoprawnego potrzebne są m in.:

  • mapa do celów projektowych
  • wypis z rejestru gruntów dla działki objętej operatem
  • warunki zabudowy bądź wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu
  • plan zagospodarowania terenu (przygotowuje architekt)

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w szeroko rozumianej inżynierii środowiska, oferujemy Państwu wykonywanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych na terenie Łodzi, Zgierza, Pabianic i okolic. Cena operatu jest uzależniona od rodzaju- czy jest to oczyszczalnia ścieków, budynek na terenie zalewowym, zjazd z drogi z przepustem powyżej 15 metrów itp. Zachęcamy do kontaktu- drogą mailową bądź bezpośrednio telefoniczną.